Autoryzacja

Login i hasło to informacje poufne, pozwalające na korzystanie z przypisanego do nich konta w systemie informatycznym MOBIS. Login i hasło należy chronić przed dostępem do nich osób niepowołanych.
więcej o bezpieczeństwie